Átadások napja Újrónafőn

Minden kistelepülés életében kiemelkedő jelentőséggel bír, ha két sikeres pályázatot is megvalósíthat. – mondta Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője Újrónafőn, ahol a település életében az első felújított járdaszakaszt valamint a korszerűsített Községházát is átadták.

Az átadott beruházások közül a felújított járda hossza 464,4 méter, melyre a benyújtott pályázat alapján a 2022. március 31. napján kelt BMÖFT/1-5/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 16 943 971,- Ft támogatást nyert Újrónafő Önkormányzata.

A Községháza felújítása a Magyar Falu Program „MFP/2021 – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” alprogram segítségével ugyancsak 17 millió forint támogatással valósult meg.

Nagy István az átadó ünnepségen elmondta:

Itt minden egy forint megsokszorozódik. Ezt a lehetőséget biztosítja a Magyar Falu Program, mely az 5000 lakos alatti települések számára kínál pályázati lehetőségeket országos szinten.

Jó látni, hogy Újrónafőn is megindultak a fejlesztések. Több helyen is hangoztattam már, ha egy település önkormányzata részéről van akarat és megfelelő elkötelezettség községük fejlesztése  irányába, akkor a magyar állam is készen áll a támogatásra. Itt is ez történt, történik és a további tervek alapján a jövőben is várhatóak újabb átadások, fejlesztések.

A ma átadott beruházások jelképei mindannak, hogy Újrónafő a 21. században hogyan tölti be azt a szerepet, hogy biztonságos otthont és egy fejlődő infrastruktúrát nyújtson az itt élő polgárok számára.

Tóth Mária, Újrónafő polgármestere beszédében kitért arra, hogy a település életében azért is különösen fontosak a megvalósult beruházások, mert a Községház épületében biztosítja az önkormányzat

•          a helyi önkormányzatok kötelező feladatai jelentős részének ellátását,  a helyi önkormányzatok igazgatási tevékenységének színhelye,

•          a jegyző és a hivatal ügyfélfogadási helye,

•          a helyi közművelődési feladatok (közösségi színtér, fiókkönyvtár) működésének központi helye,

•          az egészségügyi alapellátásban résztvevők munkavégzési helye (védőnők, háziorvos) is.

A Községház épülete ad továbbá helyet a helyi szinten is megjelenő állami, közszolgáltatási feladatoknak, úgymint a települési ügysegédi rendszer, illetve a postai közszolgáltatás is.

A járda felújítására is nagy szükség volt már, hiszen az 1900-as évektől használt és erősen megkoptatott fő járdaszakasz már nem volt biztonságos az itt közlekedők számára. Mai nappal azonban már hozzájárul a balesetmentes közlekedés fenntartásához.

A polgármester kiemelte azt is, hogy a kivitelezésekhez a helybeli lakosok önzetlen, segítő munkával is hozzájárultak, melyeket külön megköszönt.

Forrás: AM Sajtó