Átadták a felújított Szent Kristóf hidat Kisbodakon

2020. október 9-én a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú, 1,906 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében felavatták a Szent Kristóf hidat. Az eseményt dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is megtisztelte jelenlétével. Beszédében így méltatta a projektet:

Rendkívül fontos munkákról van szó, amelyek a Felső-Duna árvízlevezető képességének és ökológiai állapotának a javítását célozzák. A beavatkozások 7 települést, Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót érintik, és az itt élő csaknem tízezer ember életkörülményeit is befolyásolják. A projekt elkészülte után élhetőbb lesz a környezet, vonzóbb az embernek, a növény- és állatvilágnak egyaránt.

Nagy István hangsúlyozta:  Az egységre és egyensúlyra kell törekedni a Szigetközben. Ez elmúlt évtizedeink mind arról szólnak, hogyan alakítsuk ki azt az egyensúlyt, hogy legyen víz és legyen mellette élet. Minden beavatkozás, minden tevékenység azt a kényes egyensúlyi helyzetet kívánja szolgálni, hogy a természet és a társadalom hogyan tud egymás mellett élni.

A tudatosság, a környezet iránt érzett felelősség is összefogásra sarkall, és megkívánja az előrelátás képességét. Az, hogy ma itt stabilizáljuk a helyzetet, és további fejlesztéseket tudunk létrehozni, mind-mind ennek a közös összefogásnak az eredménye.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) konzorciuma irányításával 2018. július óta folynak az Európai Unió Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló beruházás kiviteli munkái.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője országos kitekintést adott a projekt kapcsán. Kiemelte:

ez a projekt legalább annyira szól a természetvédelemről és a térségfejlesztésről, mint a vízgazdálkodásról.

Magyarország több, mint 30%-a ártér, kb. 2100 km hosszban és ezek között sok olyan élettér van, amit védeni kell!

A projekt keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló-rendszerben előreláthatólag 2021. január végéig. Ezek egyike a most átadott Szent Kristóf híd és vízszintszabályozó műtárgy, mely jelentős szerepet tölt be a térség halászati, vadászati és turisták általi közlekedés segítésében.

Bejelentette továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együtt kezdeményezték egy hullámtéri műhely megalakítását, amely egyetemi kutatóhálózat lesz. Feladata, hogy a vízgazdálkodási és természetvédelmi beavatkozásokat Magyarország folyóinak hullámterein optimalizálja. Hozzátette: ez a műhely Szigetköz életében is nagyon fontos lesz.

Tímár Gábor Kisbodak polgármestere is köszöntötte a hídavató ünnepség résztvevőit. Elmondta: az 1992. évi dunai vízelterelés után 1995-ben épült meg a Szent Kristóf híd Kisbodakon, ami átvezet a Dunához és így újra meg lehet közelíteni az öreg folyót. Ma, 2020-ban újjáépült a híd, melynek eredményeként még modernebb, még szebb, még több funkcióval rendelkező híddal gazdagodott Kisbodak község környéke. A polgármester felhívta a figyelmet Szent Kristóf tanítására, mely szerint:

„Szent Kristóf példájára verj hidat, ne éket, emberek, népek, ég és föld közé.”

Németh Tamás a Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetője a megvalósult projekt három fő eleméről adott tájékoztatást. Ezek a vízrajzi állomások felújítása, vízmércék cseréje, a mellékágak kotrása valamint a vasbeton műtárgyak felújítása, rekonstrukciója voltak.

Kiemelte:

egy kivitelezőnek mindig nagy ünnep egy ilyen átadón részt venni, mert a természet és az ember közös együttélésének szép példája az, ami itt megvalósult.

Majd elmondta: a műtárgyak átalakítása két célt szolgál. Az egyik, hogy a kisebb vizeket is tudják kezelni a rekonstruált műtárgyak, a másik pedig, hogy a nagyobb árvizeket is át tudják vezetni a mellékág rendszerekben. A projekt jelenleg 75%-os készültségben van.

Végül Németh József, az ÉDUVIZIG igazgatója zárszójával ért véget a rendezvény. Az igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy szeretnének ezekkel a beruházásokkal tovább fejlődni, tovább fejleszteni a térséget, másrészt az árvízi lefolyási viszonyokon is szeretnének javítani. Kitért jövőbeli feladatokra is, köztük kiemelve a hullámtéri vízpótló rendszer, illetve a főmeder rehabilitációját valamint a két víztest összekötését, ahol  elsősorban az ökológiai állapotokat szeretnék javítani.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István