Digitális Falu Program bemutatása Rajkán

A Digitális Falu Program a Digitális Jólét Program keretében belül már egy éve nyújt lehetőséget a résztvevő kistelepülések számára. Célja, hogy ezen települések vonzerejének és az ott élők életminőségének magasabb színvonalra emelését segítse digitális és okos megoldásokkal egyaránt.


dr. Nagy István agrárminiszter, térségi országgyűlési képviselő beszédében elmondta:

A digitalizáció, az információs társadalom robbanásszerű térhódításának hatására a vidék fogalma, de még inkább a vidéki életformát meghatározó tényezők tartalma, azok megítélése nagymértékű változáson megy keresztül.


A korábban elmaradottnak tekintett térségek egykor negatívan értékelt tulajdonságai a társadalom megújuló értékrendjében előnyökké válnak. A fogyasztás és a tömegtermelés gazdaságteremtő szerepének visszaszorulása, a túlvárosiasodás és a nagyvárosok egyre mélyülő társadalmi problémáinak felhalmozódása új lehetőséget teremtenek a vidéki térségek feléledésére.


A magyar vidék megérdemli, hogy az ország jövőjéről való gondolkodás fókuszába kerüljön. Mindannyiunk – beleértve az ország teljes lakosságát – érdeke, hogy hosszú távon is egy stabil, kiszámítható és nem utolsó sorban fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést alapozzunk meg.
Ez viszont elképzelhetetlen a városi és vidéki Magyarország együttműködése nélkül.

Nekünk, a társadalompolitika alakítóinak feladatunk, hogy segítsük az érintett vidéki térségeket alkalmazkodni ezekhez a tendenciákhoz, hogy ne elszenvedői, hanem nyertesei legyenek ennek a folyamatnak.
A magyar Kormány elkötelezett ebben a tekintetben.Célunk, hogy a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” program keretében történelmi léptékű fejlesztési lehetőséghez juttassuk a vidéki térségek gazdaságát és közösségeit, kiemelten a kulcsszerepet játszó magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart.


Éppen ezért az agrár digitalizáció ösztönzése az idei évtől új támogatási célként jelent meg, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a precíziós gazdálkodás és minél többen használják a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket.
Ma talán minden eddiginél fontosabb, hogy előre tekintsünk, a megkezdett úton haladva az ország jövőjét építsük. A magyar Kormány a békét, a nemzet gyarapodását választja.


Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője az általuk indított településszonda keretében Rajkát jó példának, jó tanulságnak nevezte a többi település előtt. Szakaszhatárnak nevezte a program életében a sikeres pilot zárását, majd megköszönte azokat a segítségeket, melyeket a projekt során pozitívumként kaptak a helyi városvezetőktől. Kiemelte a Széchenyi István Egyetem együttműködését, melyet a modellváltás élharcosának nevezett.


A köszöntőbeszédek után sajtóbeszélgetés keretében tudhattak meg további részleteket az érdeklődők, melynek témái
• a 2021. novemberében a Digitális Falu Program keretén belül számos településen indultak el pilot projektek.
• Mosonmagyaróvár és Rajka esetében ezen projektek részét képezi a Településszonda kutatás, a „Költözzünk Vidékre!” Betelepülési és Beruházási Platform bevezetése,
• illetve drónok alkalmazása a városüzemeltetési feladatok ellátására.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István