Emléktábla avatása Gróf Forgách Ádám országbíró emlékére

Két szó: Identitástudat és hazaszeretet – volt a hívószó a mai, Gróf Forgách Ádám országbíró emlékére állított emléktábla avatásán Rajkán. Az eseményen dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki beszédében kiemelte:

Örülök, hogy részese lehetek annak a történelmi pillanatnak, amikor egy kicsit visszatekinthetünk arra, mit is köszönhetünk elődeinknek, történelmi nagyjainknak.

Emlékeztetett:

Gróf Forgách Ádám országbíró idejében még járási székhely volt Rajka, fontos csomópont Magyaróvár és Pozsony között. Aztán a kitelepítések és a betelepítések roncsolták a helység szövetét. A rendszerváltást követően pedig Pozsony terjeszkedett erre, más ajkú népek népesítették be a falut, alakították jövőjét. Fontos tehát, hogy keressük a gyökereket, a múlt azon darabkáit, amelyeket mai lakói vállalni tudnak, magukénak vallhatnak a nyelvi különbözőségek ellenére is.

Hangsúlyozta:

A régi magyar családok szerepe, történelme, a magyarságért bizonyított tettei nem kaptak a tananyagban méltó helyet, elismerést. Ezért ma kettős feladatunk van: emlékezni és emlékeztetni. Az utókor megbecsülése erőt ad a jelennek ahhoz, hogy olyat alkosson, amire a jövő generáció is büszke lehet. Kívánom, hogy a Forgách család élete, múltja legyen példa az itt élő rajkai családok előtt és adjon mindenkinek erőt, hogy érdemes a hazáért küzdeni ma is!

Elég csak végighaladni a falu fő utcáján, hogy a régi házak, porták felidézzék bennünk a szép múltat, csak meg kell érteni a nyelvüket.

Öröm számunkra, hogy Rajka mostani vezetői is úgy gondolják, érdemes felkutatni az emlékeket, megjelölni egy-egy építményt

A tárcavezető a Forgách családról emlkézve elmondta:  

Ők már 1226-ban elnyerték Gímes földjét, és a család tagjai országos méltóságokat töltöttek be királyaink mellett. Így Gróf Forgách Ádám országbíró lett, de katonai pályán is jelentős sikereket ért el, 1643-ban Kassa főkapitánya, s a végvári rendszer megerősítése is a nevéhez kötődik. Gróf Forgách Ádám Rajkán hunyt el 1681. június 10-én.

Kiss Vince, Rajka polgármestere beszédében elmondta:

Jelentős történelmi eseményre emlékezünk ma, amikor is településünk múltjának egy részét megelevenítjük, felidézzük, sa a táblának köszönhetően már napi szinten is visszahozhatjuk a tudatunkba, hogy településünk már a középkor közepén is milyen nagy jelentőséggel bírt azáltal, hogy itt országos jelentőségű politikai döntések is születtek.

Megköszönte a Forgách család leszármazottainak, valamint Szabó Antal, a Forgách-Forgács leszármazottak Egyesületének elnökének mindennapos munkáját.

Szabó Antal, a Forgách-Forgács leszármazottak Egyesületének elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy annak a családnak állítanak ma emléket, aki talán a legrégebbi magyar család kiemelkedő, hiszen felmenői már Géza fejedelem idején jelen voltak Magyarországon és nagy segítségére voltak az országnak. Ők avatták lovaggá Vajkot és részt vettek Vajk oldalán a Koppánnyal vívott csatában is. Ők voltak a királyi testőrség vezetői is. A Forgách család tagjai a magyar történelem alakításában mindvégig aktívan és sikeresen vettek részt, egészen a 20. század elejéig.

Hozzátette:

Egyesületük történelmi hidat szeretne építeni múlt és jelen között, ezzel is segítve a felnövekvő generáció magyarságtudatának erősítését.

Az emléktáblát dr. Forgách Csaba és Szabó Antal leplezte le.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István