Jelentős beruházások Károlyházán

Több, mint 28 millió forint összértékú Magyar Falu Program pályázati forrásból valósultak meg azok a fejlesztések Károlyházán, melynek köszönhetően felújításra került a faluház, könyvtárszobával bővült a  közösségi tér, sor került egy tanya- és falugondnoki busz beszerzésére valamint az orvosi rendelő részére is sikerült új eszközöket beszerezni.

Az átadó ünnepségen Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte:

Károlyháza Község Önkormányzata példaértékűen élt a kormány által meghirdetett Magyar Falu Program pályázati lehetőségeivel. Ezzel pedig olyan hozzáadott értékekkel növelte a faluban élők életszínvonalát, mely igazán megfelel a 21. század elvárásainak.

Ismertette –

A Magyar Falu Program kifejezett célja: olyan közösségi terek létrehozása, melyek nagy mértékben járulnak hozzá a helyiek életminőségének javulásához.

A pályázatok olyan biztonságos környezet megalkotására adnak lehetőséget, melyek lehetővé teszik mind az idősebbek, mind a fiatalabbak számára azokat az előnyöket, funkciókat, melyek ma már egyre inkább megfizethetetlenek. Ilyen például egy biztonságos játszótér, egy jól felszerelt orvosi szoba vagy éppen egy olyan falugondnoki busz, mely a tömegközlekedéstől helyetti alternatívát jelentheti a település lakosai számára.

Barna Péter polgármester részletesen is bemutatta az elmúlt évek sikeres pályázatait. Ez alapján orvosi eszközökre: 2.705.804 forintot, Közösségi tér ki-/átalakításra és foglalkoztatásra: 3.471.139 forintot, Faluházak felújítására: 9.509.074 forintot, Tanya és falugondnoki buszok beszerzésére: 12.572.833 forintot fordíthattak. Mindösszesen: 28.258.850 Ft pályázati összeget költöttek el. Kitért arra is, hogy a pályázatok sikeressége, a megfelelő eszközök beszerzése nem valósulhatott volna meg a közösségi összefogás nélkül. Fontos volt, hogy a képviselőtestület és a szomszédos Kimle település is pozitívan állt hozzá az ügymenet minél eredményesebb lefolytatásához.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István