Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése

Köszönetnyilvánitással indult a péntek reggel Kunszigeten, hiszen a környékbeli polgármesterek előrelátó, felelősségteljes döntéseinek és elkötelezett lépéseinek eredményeként egy újabb, régóta tervezett és szükségszerű beruházás valósulhat meg a térségben. Az 1996-ban épült Alsó-Szigetközi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése Magyarország Kormánya támogatásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 3,926 milliárt forint vissza nem térítendő európai uniós forrással valósul meg. A projekt nyitórendezvényén köszöntötte a jelenlevőket dr. Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője is, aki beszédében elmondta:

A térség gazdaságilag kíválóan fejlődik, kiváló természeti adottságai vannak. Nincs olyan település a választókerületben, ahol ne nőtt volna a lakosságszám az elmúlt időszakban. Mindez óriási felelősség is, hiszen a 21. századi  megnövekedett lakossági igényeket, a jólétből származó életminőségi követelményeket, infrastrukturális beruházásokkal is megfelelően ki kell tudnunk szolgálni. Ez minden térségi vezető számára nagyon komoly felelősség és feladat is egyben.

A miniszter a továbbiakban kiemelte: Még 30 éves sincs az Alsó-Szigetközi szennyvíztisztító telep építménye, mégis visszavonhatatlanul időszerű a kilenc környező település szennyvíztisztítását ellátó műtárgy bővítése, korszerűsítése. Öttevény, Kunsziget, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Lébény és Mosonszentmiklós lakosságszáma az utóbbi évtizedben jelentősen megnövekedett, ezzel arányosan nőtt a vízfogyasztás, a szennyvíz mennyisége.

A Kunsziget központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítésének köszönhetően növelik a meglévő eleveniszapos szennyvíztisztító telep kapacitását. Felújítják a 330 négyzetméteres üzemviteli épületet és a 143 négyzetméteres szociális épületet, továbbá építenek egy 91 négyzetméteres iszapvíztelenítő gépházat és egy 1296 négyzetméteres szolár iszapszárító csarnokot. Új elemként létesül 2 db ülepítő, új homok és zsírfogó műtárgy, osztóakna, új fedett iszapszárító ágy napelemekkel, gépi keverővel és kotróval.

Aláhúzta: A megvalósuló projektnek köszönhetően nemcsak egy újabb infrastruktúrális fejlesztés valósul meg. A funkcióváltással, valamint az új egységek létesítésével a környezetvédelem és az energiahatékonyság irányába is nagy lépést teszünk.

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere úgy fogalmazott: Településvezetőként felelősek vagyunk a ránk bízott, a hozzánk tartozó emberekért. Ebbe beletartozik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése is, hiszen már veszélyben voltak a további fejlődési tervek megvalósulásai is, mert az építmény kapacitása nem tudta kiszolgálni az igényeket, szerkezete, technológiája elavult. Ezért is óriási dolog, hogy megvalósulhat a kilenc települést érintő kormányzati beruházás.

Buczynszki András, a Colas Területi Fővédnöke részletesen bemutatta a projekt korszerűsítésre váró és újonnan épülő elemeit. Megjegyezte: a korszerűsítést követően másfélszeresére nő a tisztító telep kapacitása.

Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főispánja arra emlékeztetett, hogy mindent megtesznek azért, hogy ami fejlesztési igény a térségben megfogalmazódik, az valóra is váljon. Néha hosszabb és rögösebb ez az út, mint amilyen jelen projekt is, de ha a tervek, célok nem tudnak megvalósulni, akkor a térség sem tud ilyen ütemben fejlődni. Éppen ezért további töretlen lelkesedést és elszántságot kért, kívánt minden jelen lévő megjelent képviselőnek, vezetőnek!

Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke a beruházás kapcsán az energiahatékonyságra hívta fel a figyelmet. Mint mondta: Magyarország klímapolitikájának egyetlen fő célja, hogy legmegfeleleőbben védjük vizeinket a természet és az itt élő emberek számára egyaránt. A térség további fejlődéséhez létkérdés a fiatalok új lakóhelyeinek biztosítása, mely összefügg a gazdaságfejlesztés és az infrastruktúra sokrétű és korszerű kiszolgálásával.

Forrás: AM Sajtó