Magyar Falu Program sikertörténete Kimlén

A kormány döntése alapján 2019. február végén elindult a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefonódva a Magyar Falu Program, a jelen kormányzati ciklus egyik kiemelt stratégiai eleme. Csak 2019-ben 150 milliárd forint központi költségvetés állt rendelkezésre az 5000 lakos alatti települések számára. Kimle Község Önkormányzata a pályázati elemek adta lehetőségekből példásan vette ki részét. – mondta dr. Nagy István agrárminiszter, térségi országgyűlési képviselő a március 15-i átadó ünnepségen.

A tárcavezető kiemelte:

a Magyar Falu Program sikerét az adja, hogy a települések találják ki, milyen irányban szeretnének fejlődni, mit szeretnének fejleszteni. Így a települések akarata érvényesül a megjelent pályázati kiírásokban. Kimlén nagyon aktív az élet, nagyon fontosnak tartják a jövőt, minden egyes beruházás pontosan ezt mutatja, ezt szolgálja.

Fogadják szeretettel mindazokat a beruházásokat, ami jár Önöknek! Köszönöm, hogy együtt gondolkodhatunk arról, hogy mi a jelene és jövője Kimle településének!

Eller Gizella, Kimle polgármestere részletesen tájékoztatta az ünneplő közösséget a Magyar Falu Program pályázataiból megvalósított fejlesztésekről. Elmondta:

  • Már az első évben (2019-ben) 11,5 millió forintért Ford kisbuszt vásárolhattak a Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatására.
  • 20 millió forintból kezdhették meg a novákpusztai Kultúrház felújítását, de jutott bútorokra és hangosító eszközökre is.
  • Utcanyitás miatt az óvoda udvarát is fel kellett újítani, 5 millió forintból készült el 2020 tavaszára az intézmény kerítése, illetve udvari játékokat is tudtak vásárolni.
  • Egy 2020-as faluprogrami pályázat keretében közel 8 forintot nyertek az orvosi rendelő fejlesztésére, ebből gázkazánt cseréltek, festettek, tetőt újítottak fel. S orvosi eszközöket vásároltak a rendelő számára 2021-ben 2 millió Ft támogatásból.
  • A plébánia megvásárlására 2020-ban nyertek 5 millió Ft támogatást a MFP keretében elhanyagolt ingatlanok megvásárlása címen, ezt kiegészítette az önkormányzat további 5 millió Ft-tal, illetve egy üres építési telekkel. Most felújításra vár, pályáztak a TOP Plusz energetika pályázaton erre a célra.
  • Kerékpárút felújítására 2020-ban nyertek 13.050.000.-Ft-ot, ezt az önkormányzat kiegészítette 4,5 millió Ft-tal, így készült el a teljes szakasz.
  • Védőnői szolgálat részére Károlyházával közösen szereztek be szükséges bútorokat és eszközöket 1 millió Ft értékben.
  • Az iskola tetőfelújítására 48 millió Ft-ot nyert a Német Nemzetiségi Önkormányzat a MFP keretében, ezt ki kellett egészíteni további 39 millió Ft-tal, melyet az Országos Német Önkormányzat közreműködésével a Miniszterelnökség biztosított.

Ezzel nem ér véget a felsorolás, hiszen a faluház színháztermére is nyert a település 25 millió forintot, 2021-ben a felelős állattartás (ivartalanítás) elősegítésére 1 milliót, a falunapra ugyancsak ennyit. a település szépítésében az Agrárminisztérium is segített az Országfásítási program keretében az óvoda udvarán és a temető mellett 30 db fát – 15 platánt és 15 kőrist – ültettek el e kertbarátok.

S végül, de nem utolsó sorban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021-ben 6 millió forintot nyert a Tűzoltószertár bővítésére.

Csizmazia Roland a Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója a megjelenteket az épület belső felújításainak megtekintésére invitálta, s elmondta: az elmúlt időszak változásaival, fejlesztéseivel az összefogást szeretnék bemutatni, mely Kimle településén működik. Aláhúzta azt is: a helyi lakosok, horvátok, németek közösen dolgoztak azért, hogy 2019-től az iskola nemzetiségi önkormányzati alá kerüljön. Hangsúlyozta: A pályázatok sora tovább folytatódik. Az elkezdett munkafolyamatot jó célnak, jó iránynak nevezte.

Ritter Imre, a magyarországi németek országgyűlési képviselője három pontban foglalta össze beszédét. Emlékeztetett: Az iskola tetőfelújítására 48 millió Ft-ot nyert a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. Ezt, a növekvő építőipari alapanyagárak miatt ki kellett egészíteni további 39 millió Ft-tal, melyet az Országos Német Önkormányzat közreműködésével a Miniszterelnökség biztosított.
az országgyűlési képviselő szólt arról is, hogy az elmúlt nyolc évben a nemzetiségi élet minden területén olyan pozitív változásokat tudtak elindítani, melyre korábban nem volt példa. Ezek a változások érintik az intézményeket, a pedagógusokat, a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, a nemzetiségi egyesületeket, s a kulturális intézményeket egyaránt.

Forrás: Am SajtóFotó: Milkovits Péter