Moson Értékfeltáró Kollégium – záró rendezvény

Május 29-én került sor a Lakiteleki Népfőiskola által indított, Moson Értékfeltáró Kollégium záró rendezvényére Hegyeshalomban. Az eseményen került bemutatásra a kollégium munkáját ismertető könyv, amely nem csak a térség 33 településének leírását és bemutatását tartalmazza, hanem helyet kapott benne 9 tanulmány is, mely Moson vármegye irodalmi életén túl, a mosoni régióban élő nemzetiségeket is bemutatja.


A rendezvényen dr. Nagy István agrárminiszter, térségi országgyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntő beszédet.
A tárcavezető beszédében hangsúlyozta: az értékfeltáró kutatómunka úgy hat egy közösségre, mint a kovász. Ennek eredményeit mutatja be a most elkészült könyv, mely sorra veszi a térség 33 településének értékeit, természeti, kulturális és tárgyi emlékeit. Sok ismeret került felszínre az elmúlt időszakban, melyek értékes kincseket tárnak fel előttünk, utat mutatva az utókornak, a felnövekvő nemzedékeknek.


Köszönetet mondott Lezsák Sándornak és feleségének, a Lakiteleki Alapítvány és Népfőiskola alapítóinak, amiért a kilencvenes évek elején megálmodták, megtervezték és létrehozták ezt az intézményt. Mint mondta:

A magyar vidék minden korban a nemzet megtartó erejét adta, ez nem változott meg az elmúlt századok során. Ezért jövője, közösségeinket megtartó ereje egyben a magyar identitástudat megőrzését, erősítését és átörökítését biztosíthatja. A Lakiteleki Népfőiskola elsőként ismerte fel a vidék valódi szerepét, így védelmében Magyarországon számos értékfeltáró kollégium működésének feltételeit teremtette meg, nem csak hazánkban, hanem határainkon túl is.

Ismertette továbbá azt is, hogy a Moson Értékfeltáró Kollégium a 26. ebben a sorban, mely kutatásai során Mosonmagyaróvár és térsége 33 településéről készített egy átfogó pillanatképet.
A miniszter kiemelte továbbá:
A kutatók a mélyinterjúk során megismerhették a Mosoni-síkon és Szigetközben élő karizmatikus emberek életútját, kiapadhatatlan hajtóerejét és elkötelezettségük forrását. A kutatást követően a tapasztalatokat, minőségi tartalommal megtöltött, könnyed, fiatalos hangvételű tanulmánykötet formájában most az olvasók is megismerhetik.
Olvashatunk az ökoturizmus jelentőségéről a Szigetközben, körbejárhatjuk a határmentiség kérdését is, továbbá megismerkedhetünk a legénycéhek közösségépítő tevékenységéről és a szigetközi legényavatásról is. A kötet megemlékezik Gulyás Lajos levéli református lelkészről, akit az 1956-os forradalmat követően kivégeztek, és Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról, a szegények orvosáról is.

Nagy István végül megköszönte a kiemelkedő munkát és teljesítményt Palenik Józsefnek, a Lajta Néptánc-együttes alapítójának, a kollégium szakmai vezetőjének, munkatársainak, a negyven kutatónak, oktatóknak és a hallgatóknak egyaránt, munkájukhoz további eredményeket, sok erőt és sikereket kívánt!

Hunyaddobrai Éva a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának vezetője köszöntőjében a rendezvény kulcsfogalmát, az „érték” szó jelentőségét emelte ki. Aláhúzta: Az érték szó az értelmező kéziszótár jelentése mellett egy hosszabban fenntartható állapotot is jelent. Felidézte Ferenc pápa szavait is, aki szerint „a pillanat kultúráját éljük napjainkban”. Hozzátette: a körülöttünk levő tárgyi világ emlékeit eldobandónak, felcserélhetőnek gondoljuk, mely akár a személyes kapcsolatokra is kiterjed. Az érték azonban nemzedékeken keresztül felhalmozódik bennünk, olyan erőt ad, mely egy-egy nemzetnek, településnek, tájegységnek a kovászát adja. Egyediséget, különösséget ad a mindennapokban, s ettől válik rendkívül értékessé számunkra.


A hivatalvezető köszöntőjét követően a települések egyenként mutatkoztak be, feltárva mindazokat az eszmeiségeket, melyet a kutatómunka során tártak fel és rögzítettek.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István