Öntözésfejlesztéri beruházás a Hársfamajori Öntözési Közösség telepén

Mintegy 350 millió forint támogatású öntözésfejlesztési beruházást adtak át a Hársfamajori Öntözési Közösség telepén május 18-án. A hivatalos eseményen dr. Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője, Mészáros Lőrinc, a Talentis Agro Zrt. Igazgatóságának elnöke, ifj. Mészáros Lőrinc, a Talentis Agro Zrt. Igazgatóságának tagja valamint Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója is részt vett.

Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta:
A klímaváltozás ténye a mindennapjaink részévé vált. Nem is lehetett ez másképpen egy ilyen év után, mint a sok-sok egyéb kihívás mellett a történelmi mértékű aszállyal súlyosbított 2022-es esztendő. Egyértelművé vált ugyanis, hogy öntözés nélkül ma már nem lehet biztosítani a mezőgazdasági termelés biztonságát. Az ország termőterületeinek jelentős része szinte egyáltalán nem jutott csapadékhoz, vagy ha mégis, akkor az időzítés, illetve a területi eloszlás nem volt megfelelő a gazdálkodók számára. A búzánál elkönyvelt mintegy 25 százalékos terméskiesés után a kukoricaállomány az Alföldön és Közép-Magyarországon a területek jelentős részén megsemmisült. Az ország kiszáradt termőterületeinek nagysága elérte az 1,3 millió hektárt, ami az összes hazai termőföld jóval több mint húsz százaléka.
Kiemelte: A kulcs a szemléletváltás! Szemléletváltás bennünk gazdálkodókban, szemléletváltás a növénynemesítésben, a talajművelésben és minden téren ahhoz, hogy eredményesen tudjunk gazdálkodni.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a talajvízszint süllyedése, a talaj romló nedvesség-ellátottsága az ország területének döntő többségén jelentősen megnövelte az aszályhajlamot és jelentősen csökkentette területeink mezőgazdasági hasznosíthatóságát. A felszíni és felszín alatti vízkészletek „jó állapotba” hozása nem kizárólag a Víz Keretirányelvnek való megfelelés szempontjából kulcsfontosságú, hanem öntözési szempontból is.
Mindazonáltal az elmúlt időszak a klímaváltozás mellett is számos példával szolgált arra, hogy a rendkívüli idők rendkívüli megoldásokat igényelnek az agráriumban. Ezért a minisztériumhoz tartozó területeken a lehető legszélesebbre tártuk eszköztáraink kapuit. Tettük ezt annak érdekében, hogy az a szilárd és hatékony szövetség, amely a gazdák és a magyar kormány között létrejött, ne csak fennmaradjon, hanem – a lehetőségeinket, valamint a társadalom és a nemzetgazdaság érdekeit is figyelembe véve – meg is erősödjön.

Nagy István aláhúzta: Magyarország minden agrárvállalkozása számíthat arra, hogy a magyar kormány minden erejével támogatja a magyar mezőgazdaság megújulását, versenyképességének növelését, élelmiszer-szuverenitásunk biztosítását. A kormányzat részéről mindent megteszünk azért, hogy Magyarországon az öntözött területek száma növekedjen.
Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy a mezőgazdasági termelés során kiemelt szerepe van a gazdák közötti együttműködésnek, de különösen így van ez az öntözéses gazdálkodás esetében. Éppen ezért megteremtették a jogi alapjait az öntözni kívánó gazdák közösségbe szerveződésének, vagyis az öntözési közösségek létesítésének. Május elejéig 190 öntözési közösséget ismertek el, melyek csaknem 76 ezer hektárnyi területen folytatnak öntözéses gazdálkodást.
Az így szerveződő gazdákat segíti „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” címet viselő felhívás. A sikeresen pályázó projektek maximum 250 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, míg a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 százaléka lehet. A felhívás alapján támogatás igényelhető a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, illetve új öntözési beruházások előkészítésére.
Az eddig meghozott támogatói döntések eredményeként immár 38 közösség részesült több mint 2,6 milliárd forint támogatásban.
Nagy István emlékeztetett arra is, hogy mindkét rendkívül sikeres pályázati felhívást ismét meghosszabbították, így október 1-jéig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. Az érdeklődés a fejlesztési források iránt azt bizonyítja, hogy az öntözésfejlesztés nem egy „felülről jövő igény”, hanem a gazdálkodók is megértették: itt az ideje, hogy meglépjék azokat a beruházásokat, amelyekkel az öntözött területek nagysága növelhető, és amelyekkel korszerűsíthetők a meglévő öntözőrendszerek.
Mint mondta: Nem véletlen tehát az, hogy magyar kormány az idei évben átvállalja a vízdíjat a gazdálkodóktól azért, hogy segítsük, hogy minél gyorsabban megtérüljenek azok a beruházások, amelyeket a gazdálkodók önrészként beletesznek ezekbe a fejlesztésekbe.


Mészáros Lőrinc, a Talentis Agro Zrt. Igazgatóságának elnöke beszédében kifejtette:
Magyarországon a talajnedvesség folyamatosan csökken, évről-évre kevesebb a csapadék, ezért óriási szükség van az öntözőrendszerek telepítésére. Magyarország vízben gazdag, ezért kifejezetten fontos cél, hogy itt használjuk fel és itt jutassuk vissza a talajba ezt a rendelkezésre álló viztömeget.
Kitért arra is, hogy Magyarországon az öntözött terület jelenleg nagyon csekély. Az öntözés azonban nemcsak a csapadékhiány miatt fontos, hanem az eredményesség érdekében is kiemelt szerepe van. A Talentis Agro Zrt. célja: minél több területet bevonni az öntözésbe, hiszen nem mindegy, hogy milyen hatékonysággal tudnak ezek a termelőegységek működni.
Az eredményességre hivatkozva Mészáros Lőrinc elmondta: a tavalyi próbaüzem alatt Hársfamajorban 16-21 tonna kukorica termett öntozéssel az országos 1,5-3 tonna terméssel szemben.
Aláhúzta: A Talentis Agro Csoport 45000 ha szántó területen gazdálkodik, Magyarország legnagyobb és kiemelkedő mezőgazdasági vállalatcsoportja. A beruházások befejeztével a Talentis Agro Csoportban 8000 ha területen tudnak majd öntözni, ami országos is kiemelkedő méretű terület, a kitűzött cél alapján azonban a következő időszakban megduplázzák az öntözött területek arányát.
További terveik között szerepel a szántóföldi zöldségtermelés növelése, amely öntözés nélkül lehetetlen volna megvalósítani.


Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott: 2022 az évszázad aszálya volt, amelyre kizárólag megfelelő vízgazdálkodással és öntözéssel lehet felkészülni. Felidézte: 2019-ben alakult meg a Talentis Agro Holding, mely a nagy múltú agrárvállalkozásokat fogja össze. A csoport első évi 28,1 Mrd forint árbevételének adózótt eredménye 1,6 Mrd forint volt, amely az idei évben várhatóan 47,5 árbevétel mellett 6,5 Mrd forint adózott eredményt realizál. Hozzátette: Ez a növekedés óriási átalakulás eredménye, illetve a racionális döntések meghozatalának sora eredményezte. A tavalyi év rámutatott arra is, hogy az így kialakított diverzifikált portfolió mennyivel többet ért, mintha csak egy-egy ágazatot emeltek volna ki a termelés során. 2023-ban és az azt követő években ezért kifejezetten az öntözésfejlesztésre fókuszálnak, gazdasági környezettől függetlenül.
A Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója bemutatta azt is, hogy egy átlagos évben, megfelelő gondozással és vízgazdálkodással 6 tonna búza és 9-10 tonna kukorica terem. Jó minőségű földben, megfelelő gondoskodás mellett, öntözéssel 16 tonna kukorica termelhető. Öntözés nélkül a tavalyi évben ebből 3 tonna termett.

Forrás: AM Sajtó