Új Egészségház épült Ásványrárón az esélyegyenlőség jegyében

2019. szeptember 13-án került sor a „Korszerűen – akadálymentesen Ásványrárón. Új egészségház létesítése az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód jegyében” c. projekt keretében elkészült egészségház ünnepélyes átadására. A hivatalos eseményen dr. Nagy István miniszter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.

A miniszter beszédében hangsúlyozta:

Merész és bátor célkitűzést fogalmazott meg Ásványráró vezetősége, amikor belevágott az Egészségház építkezésébe, de tudatosan menedzselték végig a programot és ma valóságot öltött ez a beruházás.

Nemcsak egy épülettel gazdagodott Ásványráró. Minden település életében fontos és előremutató beruházás, amikor az egészségügyre fordít, mert ez mindenkit érint és mindenkinek a biztonságát jelenti.

A képviselő kitért arra is, hogy tudatos építkezés zajlik Ásványrárón.

Mutatja ez azt a felelősséget is,  ahogy napról napra, hónapról hónapra fogalmazzák meg a célokat. Köszönöm azt az egységet és erőt, ami látszik a képviselő testületben, mert a jövőt formálja, mutatja. További új fejlesztéseket, átadásokat kívánok Ásványrárónak!

Az új épület három alapszolgáltatás számára biztosít helyet: a háziorvosi vegyes praxis, a fogorvosi ellátás valamint a védőnői szolgálat számára. Az épület felső szintje 3 kisebb szolgálati lakás kialakítására ad lehetőséget.

Az átadón Széles Sándor kormánymegbízott is köszöntötte a résztvevőket. A politikus méltatta, hogy az elmúlt évtizedben olyan változás következett be, ami kézzel fogható és az itt élők valós életminőség javulását eredményezte.

Gratulálok a helyi politikai döntéshozóknak, hogy a rendelkezésre álló forrásokat úgy használják fel, hogy abból mindenki profitáljon és érezze, hogy milyen lehetőség áll előtte. Az ehhez szükséges forrást előteremteni nagyon nagy kihívás és ezt jól felhasználni talán még nagyobb feladat.

Büszke vagyok Ásványráróra, mert egy-egy árvíz esetén nemcsak a településért vállalnak felelősséget, hanem a térségért is. Ezért külön kívánom, hogy a ma átadott Egészségházat tudják eredményesen használni az egészségük megőrzése, javítása érdekében.

dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Popp Rita Ásványráró polgármestere

Popp Rita Ásványráró polgármestere a pályázat nehézségeit is felelevenítette majd kiemelte

Településünk 2016-ban nyújtott be pályázatot az egészségház megvalósítására. 2017-ben kihirdetésre kerültek a sikeres pályázatok, mely szerint Ásványráró részese lett a nyertes pályázóknak.

A kivitelezés 2018 júniusában indult el bruttó 152,2 millió Ft ajánlati árral, melyre az önkormányzat a pályázat alkalmával 103 millió forint támogatást nyert. A munkák 2019. április 30-ra készültek el.

Ezek után kezdődhetett meg a használatba vételi eljárás, majd a működési engedély megszerzésének folyamata.

Az új épületben a bútorzatot és az eszközöket is meg kellett újítani, a régi eszközállományt pótolni. A teljes költségvetés alapján összesen 70 millió forint önrész az önkormányzat vállalása.

Forrás: AM sajtó Fotó: Bánhegyi István