Új út épül Várbalog térségében a határmenti kapcsolatok fejlesztése c. projekt keretében

2019. július 6-án Várbalogon került sor a 833 millió forint költségvetésű Határmenti kapcsolatok fejlesztése című projekt hivatalos átadására. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett a hivatalos terepbejáráson és sajtótájékoztatón.

A tárcavezető beszédében kiemelte:

Mi, magyarok ismerjük a szétszakítottság érzését, amikor egyik napról a másikra határt emeltek családok közé; és gyakran csak több tíz, vagy akár száz kilométer megtétele után juthatott el az egyik rokon a másikhoz, aki mellesleg szemközt, a határ túloldalán lévő faluban élt – csak éppen nem vezetett oda út, nem volt határátkelő.

A történelem lebontotta ezeket a falakat. Az Európai Unió tagállamaként ma már az „összefogás”, az „együttműködés”, az „összetartozás” jegyében tervezhetjük jövőnket.

A Várbalog–Albertkázmérpuszta–Halbturn (Féltorony) közötti határmenti kapcsolat fejlesztéseelnevezésű projekt célja:

  • Korszerű infrastrukturális feltételeket teremt a Magyar Állam területén a határmenti térségek közötti kapcsolatok erősítéséhez.
  • határmenti közlekedés magyarországi fejlesztése
    • hozzájárul a térségben rejlő turisztikai lehetőségek hasznosításához;
    •  emeli az itt élők életminőségét;
    • kedvezőbb gazdasági és társadalmi feltételeket teremt az egyén, a család és a közösség boldogulásához, gyarapodásához.

Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője a határmenti kapcsolatok fejlesztése c. projekt sajtótájékoztatóján, Várbalogon

A beruházás összege: 833.649.780 forint. A nagyszabású fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a hazai Kiemelt Közúti Projekt (KKP) forrásaiból valósul meg.

Röviden a beruházásról:

Várbalog központjától a 8508. jelű út végpontjától a meglévő földúti nyomvonalon aszfalt burkolatú út kiépítése Albertkázmérpusztáig. A 8508. jelű út meghosszabbításához a földút átépítésnél (4,4 km) a tervezett koronaszélesség 8,0 m, a burkolatszélesség 5,5 m.

A már zajló építési munkálatok befejezésének várható időpontja: 2020. július 31.

Nagy István szólt arról is, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok igazán meg tudják becsülni, ha utak épülnek, kiváltképp, ha azok határokat átívelő közutak.

Történelmi tapasztalatokra építve példát tudunk mutatni egész Európának, hogy közös beruházásokkalhatár menti együttműködések révén miként erősíthetjük a gazdaságitársadalmibaráti kapcsolatokat a szomszédos országokkal úgy, hogy a közös célok és erőfeszítések; fejlesztések és beruházások mindannyiunk javára váljanak.


Odorné Bodor Klára, Várbalog polgármestere mond beszédet a projekt sajtótájékoztatóján

Odorné Bodor Klára, Várbalog polgármestere beszédében felidézte

Az óvári Habsburgok nagybirtokának virágzó gyöngyszeme, gazdasági központja volt a ma már 200 éves település, Albertkázmérpuszta. A 2. világháború után azonban kegyetlenül megbüntette ezeket a településeket a politika. Annyira nem volt infrastruktúra, amennyire látható, hogy még mindig nincs kiépítve. Jelen politikáról elmondható, hogy hatalmával élve segíti a településen élőket.

A településvezető kiemelte:

A tervezők napi kb. 1000 gépjármű forgalmával számoltak, mi 1000 családdal, akik naponta járnak dolgozni a szomszédos Ausztriába. Nem mindegy, hogy a megfáradt családtag akár fél órával hamarabb és biztonságos körülmények között érhet haza.

Mindennek akkora jelentősége van, hogy a hír hallatára egy magánbefektető 8 db ikerházat épít falusi CSOK-osoknak.


Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. szóvivője

Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. szóvivője hangoztatta

Érezni lehet, hogy ennek az útnak az itt élők szempontjából olyan jelentősége van, ami által mi is érezzük, hogy munkánkat tisztességgel, határidőre és nagyon-nagyon jó minőségben kell megtennünk.

 A NIF Zrt. az ország teljes területén vasút építéssel, vasút fejlesztéseel. útépítéssel, kerékpárutak építésével és intermodális csomópontok építésével foglalkozik.

Az idei az első év, amikor az ún. Interreg, a hatámenti projektek a fókuszba kerültek a NIF Zrt. életében.

A szóvivő a továbbiakban elmondta.

Az Európai Unió, a Területi Együttműködési programok keretében ad lehetőséget arra, hogy ezeket a határ menti kapcsolatokat fejleszteni tudjuk. Jelen pillanatbanaz osztrák, a szlovák, a szlovén, a szerb és a horvát határon is készülnek hatrámenti kapcsolatok. Az orszták határ mentén 5 projekt fut.

A projektek az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a Széles Út Kft. és a Glázer-Transz Kft. kivitelezésében európai uniós forrásból, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósulnak meg.

Forrás: AM Sajtó Fotó: Bánhegyi István