Zrínyi emlékmű avatás Abdán

A szigetvári vár hősének állítottak méltó emléket Abdán május 21-én. Az ünnepi megemlékezésen több évtizedes tervet valósítottak meg a helyiek a Rákóczi-nap keretében, arra emlékezve, hogy a hagyomány szerint 1566. szeptember 27-én a Miksa császárnak küldött Zrínyi-fejet Abda határában vették át a hozzátartozók, s temették el a ma Horvátországhoz tartozó Csáktornyán a pálosok kolostorában. – ezt már dr. Nagy István agrárminiszter, térségi országgyűlési képviselő mondta ünnepi megemlékező beszédében.

Kiemelte azt is:

Emléket állítani nemes dolog. A történelem nagy pillanatait évezredek óta szokás megörökíteni az utókor számára, hogy ne merüljenek feledésbe. Hogy ezek erősítsék lélekben, nemesítsék, önazonosságuk talpkövei legyenek.

Különös jelentéssel bír az, hogy Zrínyi Miklós hadvezér tiszteletére állít emlékművet Abda községe.

A török ellen küzdő Zrínyi, a szigetvári hős emléke, ahogyan az iskolában tanítják, neve és heroikus küzdelme a dédunoka Zrínyi Miklós eposza nyomán őrződött meg, és ívódik bele minden magyar tudatába. Az 1645 és 1646 telén keletkezett eposz kettős céllal íródott. A dédunoka családi legendáriumot ír, emlékezni akar elődeire, hogy azok tetteiből merítsen erőt az előtte álló küzdelmekhez.

A haza szó eddig nem íródott le az irodalomban, főként nem a mai értelemben vett haza. Hisz a horvát ajkú Zrínyiben, aki horvát bán is volt, ugyanúgy megfért a horvát hazaszeretet, mint a magyar, s az osztrákok iránti lojalitás is. Az eposz csatára buzdító szónoklatában először mondatik ki, hogy a hazáért meghalni dicsőség.

A korban ugyanis nem hazaszeretetből harcoltak a vár védői, hanem zsoldért. S ha az nem érkezett meg időben, bizony könnyen elszeleltek, szabad prédául hagyva a várat.

A mai korig ívelő, szívet melengető gondolat ez, az a habarcs, amely összetartja a vár falait, összetart egy nemzetet. Ezért is jó itt lenni ma, ahol a nemzet létrejöttének, életre hívójának egyik nagy alakjára emlékezünk.

S még egy gondolatot emel ki a dédunoka, a vár védői a haza mellett a keresztény Európáért halnak meg.

Valahonnét hát itt van az eredője annak a gondolatnak, hogy Magyarország Európát védi, mint ahogyan ma is teszi, amikor a gyökerek fontosságára hívja fel a figyelmet.

Mint ahogyan akkor, ma sem mások ellen irányul hazaszeretetünk. És múltunk, történelmünk tisztelete sem. S azt semmiféle modern szeszély, mások vágya, óhaja szerint nem kívánjuk meghamisítani. Mert következtetéseket a tényekből kell levonni, nem előre megfogalmazott következtetésekhez igazítani tényeket.

Emlékművet azoknak szokás emelni, akik kivívták az utókor megbecsülését, akikhez válságos időkben fordulhatunk, hogy erőt merítsünk tetteikből.

A szigetvári hős ilyen alakja volt történelmünknek.

De ilyen volt Rákóczi is, hiszen Rákóczi-nap keretében kerül sor erre az eseményre. Ez jelzi, hogy Abda lakói tisztelik elődeiket, s keresik azokat a pontokat, amelyek által összeköthetik a mát a múlttal.

Törekvéseiket kísérje áldás, munkálkodásuk ne legyen hiábavaló!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Szabó Zsolt, Abda polgármestere felelevenítette a Zrínyi családdal kapcsolatos emlékeit, melyek életében igen meghatározóak voltak. Kiemelte azt is, hogy 2006-ban, a helytörténeti emlékek számba vételekor fogalmazódott meg először a községben, hogy a szigetvári hős emlékére emléktáblát avassanak. A szándékot azonban akkor tett még nem követte, hiszen a tárgyiasult emlékhely kialakításához a forrást is biztosítani kellett. Ehhez olyan nagyobb összefogásra volt szükség, mely végül 2022-ben valósította meg sikeresen a kitűzött projektet.

Kiemelte Somogyi György, korábbi polgármester és a Rábca Dalkör elkötelezett munkásságát is az ügyben, mely nélkül – mint mondta – nem jöhetett volna létre az ünnepi esemény.

A történelem felelevenítésével írunk ma újra a történelmet. – húzta alá a mai nap célját és lényegét Szabó Zsolt. – Itt lenni és aktív részesei lenni szülőhelyünk történetének minden jelenlévő számára fontos emlék marad, mert ezek a mementók túlélnek embereket, viharokat, háborúkat. S ma itt vagyunk mi is, mementóiként a történelemnek.  Mutasson példát nekünk a mindennapokban annak az embernek az élete és tettei, akinek emlékére községünk új emlékműve állíttatott. –  hangsúlyozta beszéde végén a polgármester.

Az emlékmű felavatását Somogyi György és Rixerné Szokodi Kornélia a szigetvári vár alakjának felidézésével tette még emlékezetesebbé. Az ünnepet a koszorúzást követően a Rábca Dalkör műsora emelte tovább.

Forrás: AM SajtóFotó: Bánhegyi István